Sfi är utbildning i svenska för nybörjare, och ger dig träning i att läsa, skriva, tala och förstå svenska. Vår målsättning är att du ska klara dina Sfi-prov så snabbt som möjligt och kunna studera vidare eller skaffa ett arbete.

4489

SFI innehåller fyra kurser. Du måste ha godkänt i alla fyra kurserna för att få studera vidare. Efter godkända kurser i SFI kan du studera vidare på grundläggande vuxenutbildning. Inom SFI får du också lära dig att använda dator och internet som är till stor hjälp vid språkinlärning.

Studieväg 1 riktar sig till dig som har kort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 … Sfi består av tre studievägar. Du läser svenska utifrån dina egna förutsättningar. Du kan läsa på dagtid eller kvällstid. Studieväg 1 - kurs A, B, C och D För dig som inte har gått i skola eller som har kort skolbakgrund och inte kan läsa och skriva.

  1. Sveriges ingenjorer uppsagningstid
  2. 2021 rb free agents
  3. Surah kahf

Du kan läsa mer om sfi på Skolverkets sida för sfi-undervisning. Studievägar. Det finns tre olika studievägar på SFI: Studieväg 1, 2 och 3. Alla studievägar består av fyra kurser: A, B, C och D. På studievägarna studerar man i olika takt och de är anpassade efter din utbildningsbakgrund.

SFI har tre olika studievägar (steg 1, 2 och 3). Varje steg består av två kurser. - Steg 1 är för dig som inte har gått i skolan, eller som bara har gått några få år. - Steg 2 är för dig som har läst grundskola eller oavslutad gymnasieutbildning. - Steg 3 är för dig med god studievana och förmåga att arbeta självständigt.

Tre olika studievägar Utbildningen består av tre olika studievägar för att möta olika behov beroende på bakgrund, förutsättningar och mål. Studieväg 1: För personer med mycket kort studiebakgrund från hemlandet.

Fråga studie- och yrkesvägledaren på din skola eller på Vuxenutbildningscentrum. CSN. Kursmaterial. Allt kursmaterial för sfi är gratis.

Utifrån din ansökan föreslår vi en möjlig studieväg som passar dig. Hos oss får du låna en bärbar dator under dina studier. Ingång Sfi studieväg 2, kurs B , C och D, lärarhandledning. Bok. 1 245 kr.

Studievagar sfi

Efter SFI kan man läsa svenska som andraspråk grund (kallas ofta sva grund) och motsvarar svenska på högstadienivå.Läs mer om Sva.. Sfi består av tre olika studievägar. SFI i består av tre olika studievägar och fyra olika kurser: A, B, C och D. Din tidigare utbildning från ditt hemland avgör vilken studieväg du börjar på. Hur lång tid det tar att slutföra kurserna är individuellt. STUDIEVÄG 1.
Anstrengend english

Studievagar sfi

Sfi kurser. Utbildning i svenska för invandrare (sfi) består av tre studievägar (1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D). Kurs B och C kan vara antingen nybörjarkurser eller fortsättningskurser beroende på vilken studieväg de ingår i. På SFI studerar du på olika kurser och på olika studievägar. Dina förkunskaper i svenska och din utbildningsbakgrund bestämmer vilken nivå du börjar på och vilken kurs du kommer att bli inskriven på. O‌lika studievägar Du studerar SFI på någon av tre studievägar.

Anmälan till studiecirklar  Totalt fanns det 115 olika studievägar att söka och 8 772 platser tillde- lade för dessa vid den Komvux, särvux, sär- skola, specialskola, SFI, SSV ingår ej. Förutom kursplanen regleras utbildningen i sfi i skollagen, förordningen om Inom sfi finns det fyra kurser (A, B, C och D) och tre studievägar (1, 2 och 3). SFI har tre olika studievägar (steg 1, 2 och 3).
Kunskapsoverforing


Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna om vad som gäller kring kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi. Utbildning för nyanlända vuxna Nyanlända och flerspråkiga elever kan ha behov av att kombinera studier i sfi eller svenska som andraspråk med andra kurser inom vuxenutbildningen.

Du börjar dina studier utifrån den studieväg som bäst passar dina individuella förutsättningar. Undervisningen sker på dagtid. Studieväg 1 Nya målgruppsanpassade, sammanhållna studievägar införs i kursplanen för sfi. Det innebär att eleverna ska få utbildning som är bättre anpassad efter deras utbildningsbakgrund. Skollagen förtydligas så att det framgår att huvudmannen i högre grad ska verka för att sfi-undervisningen erbjuds på tider som passar eleven. Tre olika studievägar. Det finns tre olika studievägar på sfi.