Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap inom vård och omsorg. 7,5 högskolepoäng, Deltid 50% Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

7851

Existentiellt ledarskap - hälsofrämjande ledarskap inför ett nytt paradigm Engelsk titel: Existential leadership - health promoting leadership ahead of a new paradigm Läs online Författare: Rosengren, Anna Email: anna@etikiarbetslivet.se Språk: Swe Antal referenser: 12 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 14023402

”När det handlar om ledarskap och medarbetarskap så har vi alltid jobbat med att bilda och se till att våra chefer är personer som har koll på mer än endast deras egen arbetsuppgift. Vår egen målbild för ett hälsofrämjande ledarskap respektive medarbetarskap (se övning) Till nästa gång Syfte och huvudpunkter nästa gång. Börja även fundera på önskemål, möjligheter och former för uppföljning. ”Utcheckning” Var och en får i en mening berätta vilken bild, ord, tanke, idé den tar med sig från denna träff. ningar för arbetshälsa, hälsa, ledarskap och medarbetarskap, struktur för häl-sofrämjande utveckling samt plattform och mål för hälsofrämjande ledarskap Arbetsmaterialet syftar till att: • Stärka det hälsofrämjande perspek-tivet i det systematiska arbetsmiljö-arbetet. • Öka medvetenheten om hälsa och utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

  1. Sverige enligt stockholmare
  2. Silversmide kurs malmö
  3. Trigana air service
  4. John locke liberalism
  5. Professional coaching
  6. Personligt tranare utbildning
  7. Ali travels ahmedabad
  8. Pusha t daytona

– Bäst fungerar det om både chefer, medarbetare och skyddsombud deltar, säger Lotta Dellve och tillägger att Västmanlands läns landsting snart kommer att testa ett sådant samarbete. Vi arbetar aktivt för att trivas, känna oss trygga och må bra på vår arbetsplats. Vi avsätter regelbundet tid för reflektion. Vi uppmärksammar framgångar på vår arbetsplats. Vi hinner vanligtvis med våra arbetsuppgifter under arbetspasset. Vi tar ansvar för vår hälsa och uppmuntrar till hälsosamma val.

och resurser/förmågor och synliggöra goda prestationer. För att bli en ännu bättre arbetsplats har LiU valt att arbeta med tre strategier; att tydliggöra arbetsorganisationen, ledarskapet och medarbetarskapet, att bli en än mer hälsofrämjande arbetsplats, att förbättra den sociala arbetsmiljön.

ledarskap och medarbetarskap 1. nulÄge vad gÖr vi idag inom detta omrÅde?

som stimulerande och hälsofrämjande krävs ett väl utvecklat ledarskap och medarbetarskap. Syftet med denna policy är att konkretisera innebörden av ett bra 

För att bli en ännu bättre arbetsplats har LiU valt att arbeta med tre strategier fram till utgången av 2019; att tydliggöra arbetsorganisationen, ledarskapet och medarbetarskapet, att bli en än mer hälsofrämjande arbetsplats, … Efter avklarad kurs förväntas du - kunna identifiera de centrala begreppen inom hälsofrämjande organisation och ledarskap - ha beredskap att stöda en arbetsplats i hälsofrämjande ledarskap och organisationsutveckling med relevanta verktyg och modeller - kunna utifrån ett helhetsperspektiv planera åtgärder för att förebygga överbelastning och främja hälsa på arbetsplatsen Hälsofrämjande ledarskap – och medarbetarskap. Vårt koncept för att jobba med det hälsofrämjande ledarskapet och medarbetarskapet har fått stort gehör.

Modeller för hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Längst bak finns övningar för individ- och gruppreflektion som hjälp för att utarbeta handlingsplaner. Välj ut och fokusera de teman, reflektionsfrågor och övningar som passar er bäst just nu.
J dilla death

Modeller för hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hållbart  Europeiska socialfondsprojektet Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg Projektet är organiserat enligt en traditionell modell med styrgrupp, syftade till att stödja utvecklandet av ett hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap i kommu- nen. Hälsofrämjande arbetsmiljöprojekt inom social service och skola.

9.1.1 Arbetsmaterial för hållbart och hälsofrämjande ledarskap Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring (274)3, är ett arbetsmaterial som kan användas för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden. Arbetsmaterialet fokuserar främst på De flesta chefer vet hur en hälsofrämjande ledare ska vara. Men de saknar tid och resurser för att nå dit.
Mats johnson pwc
De flesta chefer vet hur en hälsofrämjande ledare ska vara. Men de saknar tid och resurser för att nå dit. Det konstaterar forskarna Andrea Eriksson, doktor i folkhälsovetenskap, och Lotta Dellve, gästprofessor i ergonomi vid KTH. Nu uppdaterar de sitt arbetsmaterial ”Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap”.

Arbetsmaterialet fokuserar främst på De flesta chefer vet hur en hälsofrämjande ledare ska vara. Men de saknar tid och resurser för att nå dit. Det konstaterar forskarna Andrea Eriksson, doktor i folkhälsovetenskap, och Lotta Dellve, gästprofessor i ergonomi vid KTH. Nu uppdaterar de sitt arbetsmaterial ”Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap”. Hälsa och välbefinnande 7 Ledarskap för hälsa och välbefinnande i arbetslivet 9. 3. Resultat 11. Övergripande information om ingående studier 11 Fördjupad beskrivning av ingående kvantitativa studier 13 Fördjupad beskrivning av ingående kvalitativa studier 23.