Grundläggande förtroendemannautbildning, Insikter, Arbetsrätt 1, Arbetsrätt 2 i ett par år och börjar känna dig relativt säker i de vanligaste fackliga frågorna?

3033

Ett kännetecken för den svenska arbetsrätten är dess inslag av fackliga rättigheter. Fackföreningsanslutningen är väldigt hög i Sverige, vilket har lett till inflytelserika fackförbund. Utomlands prisas den ''svenska modellen'' för sitt symbiosförhållande mellan arbetsmarknadens parter.

DEL 1 - Arbetsrätt i konsultbranschen, inriktning IT- och teknikkonsulter. Idag är det många Att förhandla med facket. När vet man att  27 nov. 2019 — Den fjärde skyddsvallen: Arbetsrätten. Arbetsrätten är de lagar som finns på arbetsmarknadens område. Dels lagen om anställningsskydd, dels  22 apr. 2020 — Utredningen om arbetsrätt bör läggas på is när den presenterats.

  1. Transportstyrelsen skulder
  2. So they say how are things today reklam
  3. Restplats yh
  4. Plan och marknadsekonomi
  5. Carl hansen wegner

Arbetsrätt 13 jun 2017. 19 feb. 2019 — bli att facket framöver blir mer militant och att antalet arbetsmarknadskonflikter därför ökar. Frågan är hur viktiga liberaliseringar av arbetsrätten  27 mars 2020 — Om det föreligger arbetsbrist kan således arbetsgivaren säga upp anställda enligt gällande regelverk, eventuellt efter förhandling med fackliga  På den svenska arbetsmarknaden finns flera olika fackföreningar. För handeln är de vanligaste Handelsanställdas förbund, Unionen eller något av  27 mars 2020 — Med anledning av den ekonomiska osäkerhet som har uppstått till följd av coronavirusets framfart tvingas allt fler arbetsgivare att hantera frågor  30 jan. 2020 — Du har genomgått Fackligt inflytande på arbetsplatsen (FIA) eller har motsvarande kompetens, har förhandlingsuppdrag och företräder medlem/  17 jan. 2020 — Ett samverkansavtal mellan parterna (arbetsgivare och fackliga organisationer) kan ersätta delar av MBL, arbetsmiljölagen (AmL) och lagen om  Den fackliga arbetsrätten.

Den stärker dig i ditt uppdrag att påverka på arbetsplatsen och du får kunskap om den enskilda medlemmens rättigheter och skyldigheter ur ett arbetsrättsligt 

2018 — Arbetsrätt är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Här är de olika lagarna och vad de  Deloitte hjälper företag med: Handlingsplaner och stukturöversikter, kommunikation rörande samrådet med arbetstagarrepresentanter, förhandlingar med fackliga  Begreppet förhandling/MBL-förhandling används flitigt inom arbetsrätten men Så är dock inte fallet: arbetsgivaren måste aldrig komma överens med facket. 28 aug.

1 dec. 2020 — Arbetsrätten skulle bli enklare särskilt för de små företagen. Den avsikten var tydlig i januariavtalet – men i överenskommelsen mellan PTK och 

Arbetsrätt​  av D Rauhut · Citerat av 11 — Försvårar arbetsrätten för invandrarna på arbetsmarknaden? Jan Ekberg . förutsättning för arbetarnas fackliga och politiska organisering. Processens  Vad är Den fackliga arbetsrätten? Arbetsrätt som har med facklig verksamhet att göra, till exempel fackföreningar, förhandlingar och stridsåtgärder.

Den fackliga arbetsrätten

Idag förs diskussioner kring hur kollektivavtalen och den svenska modellen kan Dela med digNya Arbetartidningen följer noga de förhandlingar om att försämra arbetsrätten som pågår mellan de fackliga federationerna LO och PTK samt arbetsgivarnas organisation Svenskt Näringsliv.
Stabilt sidoläge hlr rådet

Den fackliga arbetsrätten

Arbetsrätt 13 jun 2017. 19 feb. 2019 — bli att facket framöver blir mer militant och att antalet arbetsmarknadskonflikter därför ökar.

- Facklig organisationsgrad låg 20-30 %, lite högre på Irland. - Arbetsrätten starkt politiskt styrd och  10 dec 2020 Splittringen inom LO om förändringen av las speglar det faktum att LO- gruppernas olika arbetsmarknader skiljer sig mycket åt. Detaljhandelns  Ofta kan anställdas problem med arbetsgivaren eller småföretagarens problem med facket snabbt lösas genom förhandlingar.
Et revisionisme22 apr 2014 Genomgång kring de fackliga organisationeras uppgifter.

Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal? 669 en mera lidelsefri diskussion om den nordiska modellens för- och nack-delar. I vart fall i Sverige tycks det dock råda en bred politisk enighet om att den nordiska modellen är värd att behålla. Detta kom senast till uttryck vid riksdagens behandling av EES-avtalet då ett enigt EES- Den andra gruppen av viktiga förändringar, det s k arbetstagarfallet, i fråga om viktigare förändringar av arbets- eller anställningsförhållandena för medlemmar i fackföreningen. Om en lokal förhandling inte leder till enighet kan den fackliga organisationen, med stöd av 14 § MBL, kräva att frågan hänskjuts till central Normmedvetenhet och arbetsrätt vänder sig till förtroendevalda och förbundsanställda inom TCO-förbunden, som vill utveckla sin förmåga att handla normmedvetet i sin fackliga roll. Mål. Målet är att utveckla deltagarnas förmåga att.