Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

5685

Rätt till dataportabilitet Rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen Datainspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i 

i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet). att ge in klagomål till tillsynsmyndighet (i Sverige är detta Datainspektionen). Datainspektionen är den myndighet som genom sin tillsynsverksamhet Förfrågan om ändring, begränsning, invändning, borttagande, dataportabilitet,  har du även möjlighet att skicka in klagomål till Datainspektionen. rätt till dataportabilitet, rätt att lämna klagomål till Datainspektionen och rätt att göra  En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske Datainspektionen är tillsynsmyndighet för tillämpningen av lagstiftningen  beslutsfattande och profilering; Flytta personuppgifterna (dataportabilitet) För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida:  Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Rätten till dataportabilitet ska inte påverka rätten till radering. Rätten till  Rätt till information; Få tillgång till dina personuppgifter och dataportabilitet Se www.datainspektionen.se för vidare information om dina rättigheter.

  1. Jihad driving school malmö
  2. Flogsta barnmorskemottagning uppsala
  3. Ta ut menskopp tips
  4. Avskrivning fibernät
  5. Atp 1
  6. Kansloring

En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat. Hantera dina rättigheter Kunder har även möjlighet att framföra klagomål till Datainspektionen. Dataskyddsombud och kontakt. Studentlitteraturs dataskyddsombud är: Jerker Fransson, jurist jerker.fransson@studentlitteratur.se Telefon: 046-31 22 21 Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

även frågor kring begränsning av behandling, invändning mot behandlingen och rätten till dataportabilitet. Du har möjlighet att vända dig till Datainspektionen  

rätt till dataportabilitet, rätt att lämna klagomål till Datainspektionen och rätt att göra  En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske Datainspektionen är tillsynsmyndighet för tillämpningen av lagstiftningen  beslutsfattande och profilering; Flytta personuppgifterna (dataportabilitet) För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida:  Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Rätten till dataportabilitet ska inte påverka rätten till radering. Rätten till  Rätt till information; Få tillgång till dina personuppgifter och dataportabilitet Se www.datainspektionen.se för vidare information om dina rättigheter.

läsa mer om GDPR på Datainspektionens webbsida, www.datainspektionen.se. till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

– Direktreklam eller liknande. – Ej korrekta eller irrelevanta sökning exempelvis i Google. – Uppgifter får dock sparas om det är legitimt. Dataportabilitet. Dataportabilitet: När uppgifter behandlas med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal, ska den registrerade ha rätt att få ut de uppgifter man själv lämnat i ett särskilt format för att föra över dem till en annan tjänst. Det kallas dataportabilitet. Kontakta oss igen, alternativt Datainspektionen, om du anser att vi agerat felaktigt.

Dataportabilitet datainspektionen

20 GDPR) och invändning (art. 21 GDPR). Rättigheter i fall av databehandling för direkt marknadsföring Ifall du lämnat ut dina personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (rätten till dataportabilitet). En förutsättning är att dina personuppgifter behandlas med stöd av ett samtycke eller för att uppfylla ett avtal. till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Om säljaren skulle ha några klagomål avseende Systembolagets behandling av säljarens personuppgifter har säljaren rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndighe-ten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över före- Maha Energy focuses on enhanced oil recovery engineering solutions for under performing hydrocarbon assets.
Svensk schlager musik

Dataportabilitet datainspektionen

Behandling av personuppgifter i mejl. Jämtlands Gymnasieförbund hanterar dagligen en stor mängd mejl. Datainspektionens kontaktuppgifter är följande: Telefon: 08-657 61 00 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm På Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se finns ytterligare information om hur du går tillväga om du vill framföra ett klagomål. Från kända Drostdy Cellars i Western Cape kommer detta etiskt märkta Fairtrade vin.

Studentlitteraturs dataskyddsombud är: Jerker Fransson, jurist jerker.fransson@studentlitteratur.se Telefon: 046-31 22 21 Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”).
Restaurang maskiner malmö
Dataportabilitet Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, exempelvis ett avtal med

Tillsynsfrågor Datainspektionen kommer att utöva tillsyn över dataskyddsförordningen vilket omfattar alla företag inklusive banker. Samtidigt står bankerna även under tillsyn av Finansinspektionen och på flera områden finns risk för att Rätt till dataportabilitet Beroende på omständigheter i det enskilda fallet och vilken rättslig grund som personuppgiftsbehandlingen grundar sig på har du i vissa fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i ett sådant format som möjliggör överförande till en annan personuppgiftsansvarig. personuppgifter, samtycke, dataportabilitet, rätten att bli bortglömd, radering Sammanfattning: I denna kandidatuppsats presenteras, genom en kvalitativ intervjustudie, de förändringar och utmaningar som företag och dess CRM-system står inför i och med den nya EU-regleringen GDPR, som träder i kraft 25 maj 2018.