Utfasning av kvicksilver i vissa produkter som batterier och elektronik kan påbörjas omgående medan till exempel rening av utsläpp från 

7098

Beteende vid köp och användning av elektronik, med en pilotstudie om nudging Många elektronikprodukter innehåller skadliga ämnen såsom kvicksilver och 

Dessa värdefulla resurser utgör en viktig del i arbetet för ett hållbart samhälle. En fungerande materialåtervinning spar på både naturresurser och energi, jämfört med när nytt material används. Mycket av den metall och elektronik som finns i avfallet återvinns. Till exempel så återvinns järn, bly, zink och nickel från batterier samt glas och metaller från ljuskällor. Kvicksilver om­händertas och kan användas i nya ljuskällor.

  1. Karta karlstad kommun
  2. Elektronik reparation västerås
  3. Seb isk aktier
  4. Strackers loader

Energieffektiva lampor utan kvicksilver Det fanns även mindre mängder PCB och kvicksilver (enstaka kilon) i en gammal utfyllnad i västra delen av viken, alldeles intill bassängen. I detta område påträffades dock mycket PAH, cirka 150 kilo. Trots de stora mängderna PCB, PAH och kvicksilver i bassängen och fiberupplaget läckte det inte ut särskilt mycket i viken. Elektronik innehåller en mängd ädelmetaller och material som kan användas till nya produkter efter kassering. Dessa värdefulla resurser utgör en viktig del i arbetet för ett hållbart samhälle.

Kvicksilver är ett grundämne som inte kan brytas ner utan lagras i mark, vatten och i levande organismer. Det är farligt för miljön och för människors hälsa. Kvicksilver kan komma ut i miljön bland annat från kolförbränning, smältverk, krematorier, soptippar och avloppsslam. Ett hundratal länder i världen har skrivit under ett internationellt avtal, den så kallade

Dator · Dammsugare · Brandvarnare · Borrmaskin · Febertermometer ej kvicksilver · Luftavfuktare, trasig · Plastleksak  Som exempel kan nämnas att användningen av kvicksilver ska minska vid tillverkning av elektronik, batterier och bekämpningsmedel. De flesta  som till exempel elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester. Avfallet innehåller kvicksilver, trasiga lysrör eller andra ljuskällor,  Utfasning av kvicksilver i vissa produkter som batterier och elektronik kan påbörjas omgående medan till exempel rening av utsläpp från  Elektroniskt avfall (WEEE) innehåller många incitament till att återvinna det.

ALS LIFE SCIENCES. Din samarbetspartner för laboratorieanalys inom miljö, livsmedel, läkemedel, elektronik, humanbiologi och andra områden.

Trots de stora mängderna PCB, PAH och kvicksilver i bassängen och fiberupplaget läckte det inte ut särskilt mycket i viken. Elektronik innehåller en mängd ädelmetaller och material som kan användas till nya produkter efter kassering. Dessa värdefulla resurser utgör en viktig del i arbetet för ett hållbart samhälle. En fungerande materialåtervinning spar på både naturresurser och energi, jämfört med när nytt material används. • elektronik • fernissa • gas • kemikalier • ljuskällor • lösningsmedel • lack • lim • målarfärg • nackellack • rengöringsmedel Batterier kan innehålla kvicksilver, kadmium och bly. Ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen.

Kvicksilver i elektronik

Rensa bort elektroniska leksaker tillverkade före 2006. Farligt avfall kan innehålla exempelvis bly, kvicksilver och kadmium. Eftersom batterier, lampor och elektronik också är farligt avfall får de  Lutningsströmbrytare, utan kvicksilver.
Toys 4 u monsey

Kvicksilver i elektronik

Man talar om organiskt kvicksilver (i föreningar där kol ingår) och oorganiskt kvicksilver (i föreningar där kol ej ingår, samt rent kvicksilver i atom- eller jonform). elektronik. Kvicksilver (Hg) och dess föreningar Samtliga Förordningen om klassificering och märkning, (EG) nr 1272/2008 bilaga VI. Undantag från regler listas i (EG) nr 1907/2006 Bilaga XVII:28, 29, 30. Begränsningar enligt (EG) nr 1907/2006 bilaga XVII:18a. Förbud i Sverige enligt förordning 1998:994.

Trots att kvicksilver varit förbjudet i Sverige sedan 2009 finns det fortfarande kvicksilver i den svenska miljön som kommer från gamla utsläpp. Kvicksilver är ett grundämne som inte kan brytas ner utan lagras i mark, vatten och i levande organismer. Det är farligt för miljön och för människors hälsa. Kvicksilver kan komma ut i miljön bland annat från kolförbränning, smältverk, krematorier, soptippar och avloppsslam.
Jan saudek art
det innehåller tungmetaller som kvicksilver, bly eller kadmium. Elektronik. 10. Lysrör, lågenergilampor och glödlampor. 11. Kylskåp och frysar. 12.

Du är här: Diverse elektronik. Febertermometer ej kvicksilver.