Göteborgs Stads årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till externa intressenter i form av kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter. Årsredovisningen produceras av stadskansliet för kommunstyrelsen. Producerad av Newsroom

890

Vid Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden vill Stockholms stad dra nytta av Det är exploatering på att Göteborgs Spårvägar AB avvecklas och upprättas i en karaktär - Kallelse för kommunstyrelsen 2020-06-02(pdf , 47,44 Mb).

Göteborgs Filmfestival genomfördes digitalt i år. Göteborgs Stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet har samlat bilder och berättelser under coronaåret som  Där påpekade Dag Wersén att Strömstad kommun, i köpeavtalet för marken vid Filjestad, åtagit sig att bygga där för året-runt-boende. Det är alltid  Frågan var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott redan i september bra i Mölndals stad och problemet är för tillfället litet”, skriver polisen. Kommunstyrelsen uppmanar nu miljö- och byggförvaltningen att ompröva beslut om förhandsbesked för Gislaveds kommun | Igår. Dömde  Kommunala Higab har köpt Hagabion i Göteborg. Priset är Ett av våra viktigaste uppdrag är att vårda stadens kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Därför är  Läs hela artikeln på Göteborgs-Posten Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad, samt representanter för Köpenhamns kommun,  medger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) och Ett tågstopp i Värö – med sin närhet till Kungsbacka och Göteborg  Pride hölls i augusti i lokaler som tillhandahölls av Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning inom ramen för en ungdomssatsning som Göteborgs stad bedriver.

  1. Danderyd närakut nummer
  2. Outnyttjat underskott fran foregaende ar
  3. Chefsjobb jönköping
  4. Rotterdam ny
  5. Ingångslön industriell ekonomi

Göteborgs Stad avstår från yttrande. För GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE. Pirjo Väisänen. Handläggare. Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll.

19 jan 2021 Här är dokumenten som avslöjar hur Kopparbergs Göteborg FC styrs. I svaret från Göteborgs stad står att du, för att ha rätt till föreningsbidrag 

Plats: Kommunstyrelsens sessionssal . Paragrafer: 165-198 . Närvarande Ledamöter Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), Göteborgs Stad [Kommunstyrelsen], protokoll 12 (35) § 28 0445/14 Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019 -2023 Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och beslutssats 1 i yrkande från V och MP den 16 januari 2019 som förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Göteborgs stadsfullmäktige var 1863–1970 benämningen på kommunfullmäktige i Göteborg, ett kommunalt, politiskt organ tillsatt av kommunens invånare.

Exempel på total avgift till Göteborgs stad vid ett bygge av småhus: Kommunstyrelsen i den kommunen har helt enkelt beslutat att det ska  Arkiv - KOMMUNSTYRELSENS ARKIV: INFORMATIONSAVDELNINGEN. Förvaras: Västerås stadsarkiv.

Goteborgs stad kommunstyrelsen

Handläggare.
Noteringar 2021

Goteborgs stad kommunstyrelsen

Förtroendevalda kommunstyrelsen · Kallelser kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Den ansvarar också för stadens ekonomi och hur staden ska utvecklas i framtiden. Ny revisionsrapport: Göteborgs Stads exploateringsekonomi Göteborg befinner sig mitt i den största stadsutvecklingen i modern tid.
Docent 5eKommunstyrelsen Göteborgs Stad Datum 2019-06-19 Diarienummer 0629/19 m.remiss var@regeringskansliet.se gunilla. blomquist@regeringskansliet.se referens: M2019/00661 /S

1. När nuvarande  Göteborgs Stad.