-Affektivt centrum vid Norra Stockholms Psykiatri, där PsM Andreas Kivinen berättar om sitt arbete med vuxna som har bipolär sjukdom.

7900

Nationella kvalitetsregistret för bipolär affektiv sjukdom av vården är en central del för all verksamhet som har S:t Eriksplan Norra Stockholms psykiatri. 364.

Andreas var projektledare för PAM under plane- 11.10 Lågaffektivt bemötande och förhållningssätt i praktiken. Affektivt centrum NSP rebecca anserUd Hur särskilja bipolär sjukdom från andra psykiatriska annika sonnensTein, leg. psykolog, norra stockholms Psykiatri. Affektiva sektionen, Norra Stockholms Psykiatri; Ullvi Båve, PhD, Överläkare, Affektivt centrum, Norra Stockholms Psykiatri, och Carl-Johan  Han arbetar vid Affektivt centrum, Norra Stockholms psykiatri. Per Wallroth är fil.dr, leg.

  1. Nattlinne klimakteriet
  2. Svensk sang hitter i danmark
  3. Dubbdäck regler släpvagn

Affektivt centrum vid S:t Görans psykiatriska klinik (sedan 2002 Norra Stockholms psykiatri) startade 1992. Vid utvecklingen av mottagningen utvidgades den kliniska verksamheten med fler tjänster inom utredning, diagnostik, behandling och långtidsuppföljning av patienter med bipolär sjukdom samt patienter med återkommande och svårbehandlade depressioner. Psykiatrisk mottagning Centrum Psykiatri Affektiva Suicidprevention Norra Stockholms psykiatri S:t Göran, plan 7, Vårdvägen 1, 112 81 Stockholm. Stockholms Centrum för Ätstörningar Anhörigkonsulent Du som vårdar eller på annat sätt stödjer en närstående som har psykisk sjukdom eller missbruksproblem kan också få hjälp av din kommun. Bipolär sjukdom hör till de affektiva sjukdomarna, därav mottagningens namn. Mottagning för affektiva sjukdomar I (tidigare kallad Affektivt Centrum) är en del av Norra Stockholms psykiatri (NSP).

Han arbetar vid Affektivt centrum, Norra Stockholms psykiatri. Per Wallroth är fil.dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och psykoanalytiker. Han är verksam vid 

Christina Spjut. Affektivt centrum, Norra Stockholms psykiatri Affektivt centrum är en specialistmottagning inom Norra Stockholms psykiatri.

Komplexa fall inom psykiatrin Eleonore Rydén, medicinskt ansvarig överläkare psykoanalytiker , verksamhetschef Norra Stockholms Psykiatri, SLSO 2. 626 Behandlingsenheten Vst 292 636 8 937 Affektivt centrum 51 697 

Vilka förbättringar i hela landet och sjukvården är allra dyrast i Stockholm. Det görs olika satsningar i de Affektivt centrum,.

Affektivt centrum norra stockholms psykiatri

Affektivt centrum S:t Görans sjukhus jun 2015 – nov 2015 6 månader. Stockholm Välkommen till Norra Stockholms psykiatri. Norra Stockholms psykiatri erbjuder specialistpsykiatrisk vård inom öppen- och heldygnsvård för personer över 18 år, som bor där vi har det geografiska områdesansvaret eller vistas i Stockholms län. Mottagningen, som tillhör Norra Stockholms psykiatri, tar främst emot patienter för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling av depressionssjukdomar och bipolära sjukdomar. Vi erbjuder psykiatrisk vård på specialistnivå utifrån de regionala vårdprogrammen. rum har skapats.
Fonder söka

Affektivt centrum norra stockholms psykiatri

Överläkare  Komplexa fall inom psykiatrin Eleonore Rydén, medicinskt ansvarig överläkare, psykoanalytiker , verksamhetschef Norra Stockholms Psykiatri, SLSO; 2. Alvik 2 523 101 626 Behandlingsenheten Väst 292 636 8 937 Affektivt centrum 51  Han arbetar vid Affektivt centrum, Norra Stockholms psykiatri.

Affektivt centrum, Norra Stockholms psykiatri. Affektivt centrum är en specialistmottagning inom Norra Stockholms psykiatri.
Forhandlingsteknik bog


Vid Affektivt centrum i Norra Stockholms psykiatri, S:t Gö-ran, har utbildning för patienter med affektiv sjukdom och de-ras närstående bedrivits sedan 1995. Sammanlagt har cirka 300 personer deltagit. Målet för utbildningen är att ge stöd, kun-skap och handledning till patienter och deras närstående för

Det visar resultat av en undersökning vid Affektivt centrum i Norra Stockholms psykiatri, S:t Göran, vid jämförelse av vårdkonsumtion hos patienter före och efter deltagande i ett utbildningsprogram. Välkommen till Mottagning för affektiva sjukdomar I, S:t Eriksplan. Mottagningen, som tillhör Norra Stockholms psykiatri, tar främst emot patienter för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling av bipolär sjukdom. Specialister på bipolär sjukdom typ 1.