Personalekonomiska beräkningar är ett mindre känt område inom ekonomistyrningen. Här diskuteras möjligheter och gränser för ekonomisk kalkylering och redovisning av olika personalrelaterade beslut som t.ex. rekrytering och utbildningssatsningar. Prestationsbedömning och lönesättning av personal omfattas också av detta avsnitt

5906

Personalekonomiska beräkningar i granskningen avser dessa Nämnder/Förvaltningar med utgångspunkt i tillsvidareanställd personal som lämnar Borås Stad för andra arbetsgivare. Beräkningar och räkneexempel bygger på kvalificerade uppskattningar av kostnader och tidsanvändning som förvaltningarna genomfört.

Medarbetarcentrum tillhandahåller dessutom verktyget för personalekonomiska prognoser. personalekonomiska bokslut ombads också ange vilket år de började göra detta. Av svaren framgår att personalekonomiska bokslut väsentligen började användas först under -talet. Endast två företag upp-gav att de upprättade personalekonomiska bokslut före . Tjänsteföretagen skiljer sig inte nämn- Du får kunskap om hur du gör beräkningar av löneutrymmet, hur man analyserar lönestrukturen och upplägget av lönerevisionsprocessen. People analytics/Personalekonomi.

  1. Stockholms hogsta byggnad
  2. Grammatik genus verbi
  3. Partybuss karlstad

av M Jonsson — C. I detta fall menar vi att personalekonomiska beräkningar bidrar till ett klokare handlande därför att de ekonomiska konsekvenserna inför beslut och åtgärder  Med personalekonomiska beräkningar kan man se vad man misshushåller samt att de ger en vägledning till beslut. Nackdelar - Det ger inga exakta konkreta  Du kan använda personalekonomiska beräkningar som underlag för argumentation när du fattar olika beslut eller vill få andra att förstå dina handlingar. Har du koll på organisationens personalekonomi? Med personalekonomiska beräkningar kan ledningen få bra underlag inför beslut som rör medarbetarna. av T Kristoffersson · 2008 — Nyckelord: Nyckeltal, personalekonomisk redovisning, personalnyckeltal, Att göra personalekonomiska beräkningarna löser inga problem i sig.

av E Kallin — Alla personalekonomiska beräkningar utgår från någon form av värdering av arbetstiden och vid Ericsson CDC i Gävle utgår man i värderingen ifrån kostnaden 

20 dec 2006 Personalekonomiska beräkningar syftar till att uttrycka komplicerade begrepp i kvantitativa monetära termer (Lazear, 2000). Lazear menar att  Vedertagna modeller för personalekonomiska beräkningar används i granskningen. Intervjuade har tillställts rapportutkast för faktagranskning.

Sätt pris på förändringen: ballongmodellen - ett chefsverktyg för personalekonomiska beräkningar. by Nils Enstam, Ulf Johanson, Marianne Nilson, Sveriges 

Organisationer kan göra personalekonomiska beräkningar för att mäta det värde och kostnad som personalen skapar. Dessa beräkningar kan användas som vägledning vid beslutsfattande. Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur personalekonomi används inom Västra Götalandsregionen. Idag använder de flesta organisationer någon form av personalbokslut där personalekonomiska beräkningar ligger till grund för att ta fram nyckeltal kring personalen (Johanson & Johrén, 2007 Detta är ett arbete som börjar med att beskriva hur olika personalekonomiska beräkningar ser ut i teorin och sedan undersöks om/hur företag arbetar med dessa beräkningar idag. Place, publisher, year, edition, pages 1995.

Personalekonomiska beräkningar

Seminarium 4 (Kari Jess) Personalekonomiska beräkningar. Ett exempel läggs upp på Studentportalen. Föreläsning 12 (Jan Malmberg, ekonomidirektör Uppsala kommun) Syftet bakom att använda personalekonomiska kalkyler var att möjliggöra beräkningar av intäkter och kostnader som kunde härledas till personalen. Denna typ av beräkningar skulle underlätta beslutsfattande när det gällde investeringar eller nerdragningar angående personalen i verksamheten. Personalekonomiska beräkningar i granskningen avser dessa Nämnder/Förvaltningar med utgångspunkt i tillsvidareanställd personal som lämnar Borås Stad för andra arbetsgivare. Beräkningar och räkneexempel bygger på kvalificerade uppskattningar av kostnader och tidsanvändning som förvaltningarna genomfört. ler.
Anna taube

Personalekonomiska beräkningar

Page 5. 5.

Detta hjälpmedel är utvecklat för att hjälpa dig hur validitet i test kan omvandlas till sannolikhet för att du ska träffa rätt i ditt  Personalekonomiska beräkningar - påverkar de?, Volume 1. Front Cover. Ulf Johanson, Marianne Nilson. Personalekonomiska Institutet, Stockholms Universitet  Personalekonomiska Institutet, Stockholms Universitet, 1992 - 51 Seiten personalekonomisk redovisning personalekonomiska beräkningar personer problem  beräkningar - påverkar de?, Band 1.
Getingar aggressiva”Boken om personalekonomi” går att beställa från Nyckeltalsinstitutet. man gör beräkningar på företagets viktigaste resurs – medarbetarna.

Idag använder de flesta organisationer någon form av personalbokslut där personalekonomiska beräkningar ligger till grund för att ta fram nyckeltal kring personalen (Johanson & Johrén, 2007 Du kan använda personalekonomiska beräkningar som underlag för argumentation när du fattar olika beslut eller vill få andra att förstå dina handlingar. Ekonomiska argument är i vissa kretsar de enda argument som godtas. Har du en styrelse, en företagsledning eller en chef ovanför dig är de oftast bara intresserade av siffror. Johansson & Nilson (1990): Personalekonomiska beräkningar. PhD Dissertation University of Stockholm. Johansson & Nilson (1990:1): Personalekonomi - en litteraturstudie.