Radio- och tv-lagen gäller för tv-reklam Om du ska göra tv-reklam måste du följa radio- och tv-lagen. Reglerna gäller i huvudsak även webbsändningar av tv samt så kallad beställ-tv där användaren själv väljer när och vad hen vill se.

3412

Olika typer av tv-sändningar regleras i yttrandefrihetsgrundlagen men även i radio- och tv-lag (2010:696) liksom AV-direktivet (2010/13/EU). Huvudregeln, när 

Tillstånd att sända tv och ljudradio som meddelats med stöd av radio- och TV-lagen (1996:844) ska gälla även fortsättningsvis. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010. Genom lagen upphör radio-_och_TV-lagen ( 1996:844) och lagen ( 1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område att gälla. Tillstånd att sända tv och ljudradio som meddelats med stöd av radio-_och_TV … 1 § I denna lag finns föreskrifter om sändningar av ljudradio- och TV-program som är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel.

  1. Ansökan om uppehållstillstånd arbete
  2. Ella fra klassen
  3. Sälja till klassen
  4. Gynekologmottagning karlskrona

128. 1. Share. Save. 128 / 1  25 Nov 2014 Music video by TV On The Radio performing Lazerray. (C) 2014 TV On The Radio/Girl From Nantucket, Inc. Under Exclusive License To  5 Mar 2009 Subscribe to 4AD here: http://bit.ly/4ADYouTubeThe official video for 'Golden Age ' by TV On The Radio.

I huvudsak är det förslag om ändringar i radio- och tv lagen där bl.a. regler om videodelningsplattformar införs, men även ändringar i bestämmelser för tv-sändningar och beställ-tv, gällande bl.a. skydd av barn, krav på program med europeiskt ursprung, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och om reklam och

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv, videodelningsplattformar, ljudradiosändningar och  Originaldokument: En ny radio- och tv-lag, prop. 2009/10:115 (pdf 3 MB), Källa.

Regeringen vill modernisera radio- och tv-lagen. Bland annat ska bestämmelser om videodelningsplattformar, till exempel Youtube, införas eftersom 

Tillstånd att sända tv och ljudradio som meddelats med stöd av radio-_och_TV-lagen ( 1996:844) ska gälla även fortsättningsvis. 1 § I denna lag finns föreskrifter om sändningar av ljudradio- och TV-program som är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel. En sändning anses riktad till allmänheten endast om den samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst som vill ta emot den. Tv- och radiosändningar regleras av Radio- och tv-lagen.

Radio och tv lagen

Sista svarsdatum. 2012-02-06 (Vi avger  Granskningsnämnden för radio och tv kontrollerar om public och andra beslut som regeringen fattat utifrån radio- och tv-lagen. Nämnden  Titel: Ds 2011:40 Vissa ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Utgivningsår: 2011.
Idiot kunder

Radio och tv lagen

Lagen reglerar hur mycket reklam man får sända (max 12  Regeringen beslutade den 16 juni 2007 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en allmän översyn av radio- och TV- lagen. I uppdraget ingick också  radio- och TV-lagen, lag från 2010 som innehåller bestämmelser om TV-sändningar, beställ-TV, sökbar text-TV och ljudradiosändningar, senast förändrad 2019. Den nya radio- och tv-lagen ska reglera reklam och olämpligt innehåll på videodelningsplattformar som Youtube och TikTok.

Närradion har, till skillnad från Sveriges Radio, inga krav på sig Genom lagen upphör radio- och TV-lagen (1996:844) och lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område att gälla. 3.
Salem vcare addressDen 16 april lämnade regeringen en s k lagrådsremiss med förslag på ändringar i radio- och tv-lagen, innefattande bland annat liberaliserade reklamregler för tv och ett utökat ansvar för tillhandahållare videodelningsplattformar som YouTube. Förslagen har nu granskats av Lagrådet som i sitt yttrande inte har några särskilda invändningar i sak. Under 2019 presenterades en statlig…

Särskilt om tidningar En särskild utredare ges i uppdrag att göra en allmän översyn av radio- och TV-lagen. Syftet är att förenkla regelverket för radio- och TV-företag Den 16 april lämnade regeringen en s k lagrådsremiss med förslag på ändringar i radio- och tv-lagen, innefattande bland annat liberaliserade reklamregler för tv och ett utökat ansvar för tillhandahållare videodelningsplattformar som YouTube. Förslagen har nu granskats av Lagrådet som i sitt yttrande inte har några särskilda invändningar i sak. Under 2019 presenterades en statlig… om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844); utfärdad den 20 maj 1998.