Så vad gäller den delen av försvaret som drar ut registerutdrag är det nog kört, andra frivilligorg vet jag inte. /b. Frivilligorganisationerna gör 

6252

Information främst om försvarsmaktens och försvarsförvaltningens material samt material i samband med försvaret i privata arkiv, som finns på Riksarkivet.

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap verka för att samtliga berörda aktörer krigsplacerar den personal som krävs vid höjd beredskap inom civilt och militärt försvar. Den personal som är krigsplacerad ska vara infonnerad om vad detta innebär. Arbetet ska vara genomfört till senast 31 december 2018. • Godkänd säkerhetsprövning med registerutdrag (utförs i samband med antagningsprövning) Särskild behörighet • Minst 48 månaders anställning och tjänstgöring (gammal värnplikt inräknas) i Försvarsmakten vid ASOU utbildningsstart, varav minst 12 månader som … Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska senast 10 juni 2017, redovisa en samlad bedömning av Försvarsmaktens behov av stöd från bevakningsansvariga myndigheter inför och höjd beredskap samt bevakningsansvariga myndigheters möjligheter att tillhandahålla sådant stöd inom ramen för det civila försvaret.

  1. M huset lund
  2. Sparkcykel el köpa
  3. Scania 2d
  4. Exports from sweden
  5. Kursgevinst på obligationer

Kansliet har begränsad bemanning. Du hittar kontaktuppgifter här. Bild startsidan. Mats Nyström/Försvarsmakten.

Adressändra. Tidningen delas ut gratis till all personal som tjänstgör i hemvärnet samt till ungdomar och veteraner. Den delas även ut till säkerhetspolitiker, räddningstjänst, myndighetspersonal samt till Försvarsmaktens förband och skolor.

Arbetsgivare inom omsorg, skola och Försvarsmakten har i dag rätt att begära registerutdrag. Men det har blivit allt vanligare att även andra arbetsgivare begär detta. Under förra året fram till november gjordes 740 000 registerutdrag, enligt Ekot. Arbetsgivare inom omsorg, skola och Försvarsmakten har i dag rätt att begära registerutdrag.

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi …

Men det har blivit allt vanligare att även andra arbetsgivare begär detta.

Försvarsmakten registerutdrag

En sådan begäran ska vara skriftlig och undertecknad och skickas till medanstående adress, inte via e-post. Du har rätt att få veta vilka uppgifter Försvarsmakten har om dig Du har rätt att en gång per år och utan avgift få besked om vilka uppgifter Försvarsmakten har om dig (registerutdrag). En sådan begäran ska vara skriftlig och undertecknad och skickas till medanstående adress, inte via e-post. 2. för finska fordon: registerutdrag för fordonet eller registreringsbevis som visar att fordonet får användas i utlandet eller interimsintyg, och 3. för norska fordon: "vognkort".
Energideklaration stockholm pris

Försvarsmakten registerutdrag

Vill du ha ett intyg om värnplikt, Har du mönstrat eller antagningsprövat för Försvarsmaktens militära grundutbildning och vill ta del av resultatet? Då kan du kontakta Centrala läkarhandlingsarkivet. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Försvarsmakten behandlar. Denna information – ett så kallat registerutdrag – kan du få kostnadsfritt en gång om året.

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi … Säkerhetspolisen genomför registerkontroll av personer som är placerade i säkerhetsklass i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Apoteket ica maxi södertälje öppettider


På Polisens hemsida finns ett dokument där man tydligt kan läsa om under vilka förutsättningar man kan begära att den arbetssökande begär ut och lämnar över ett registerutdrag. Med ovan sagt vill jag förtydliga att det alltså inte är säkert att man som arbetsgivare får svar på förekomst eller inte samt att detta inte förmedlas tydligt.

I andra fall än vid en militär operation eller övning får ett fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt föras trots bestämmelserna i 4 kap.