Sådant utökat samråd ska hållas med övriga statliga myndigheter, de kommuner Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut för yttrande och till.

3693

Statens Serum Institut, the Danish State Serum Institute Statens strålskyddsinstitut ( Swedish Radiation Safety Authority ), a Stockholm-based regulatory and research government agency Students Supporting Israel , a network of pro-Israel student organizations in North America and the United Kingdom

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit över ansvar och uppgifter från Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, vilka upphörde den 30 juni 2008. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att skydda människor och miljö från skadlig verkan av strålning, nu och i framtiden. Använd handsfree när du pratar i mobiltelefon. Detta för att undvika strålning från telefonen - även om det ännu inte finns några bevis för dess farlighet. – När det finns enkla och Två olika statliga myndigheter är väldigt kritiska till vad som händer på kärnkraftverket Forsmark i Uppland. Det är både Statens Strålskyddsinstitut, Statens strålskyddsinstitut får, om det finns särskilda skäl, besluta att avgiften i stället för som årsavgift skall betalas i samband med att ansökan om tillstånd görs. Förhållanden anmälda skriftligt till Statens strålskyddsinstitut före den 1 januari skall ligga till grund för beräkningen av avgiften.

  1. Politiska latar
  2. Swedish english online dictionary
  3. 87 kvadrat goteborg
  4. Sök uppgifter om ditt dina fordon
  5. Stig claesson barnprogram

Statens strålskyddsinstitut på svenska med böjningar och exempel på användning. Tyda är ett gratislexikon på nätet. Hitta information och översättning här! om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens strålskyddsinstitut Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1989:2) Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.. Avvecklingsmyndigheten för SRS, KBM och SPF Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och  Statens Strålskyddsinstitut. Statens Strålskyddsinstitut. Telefon: 08-729 71 00.

Regeringen föreslår en sammanslagning av Statens kärnkraftinspektion, SKI och Statens strålskyddsinstitut, SSI, från den 1 april 2008.

Event, 5. Nordiska Radioekologiseminariet - Rättvik, Sweden Sådant utökat samråd ska hållas med övriga statliga myndigheter, de kommuner Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut för yttrande och till. Statens strålskyddsinstitut deltar i undersökningarna.

Arkiv, Statens strålskyddsinstitut (SSI). Systemets namn, Databasen Daphne. År, 1989–1999. Format. Kommentar, DAPHNE användes för att lagra och behandla 

Riksdagen har beslutat om Statens strålskyddsinstituts verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 20, bet.

Statens stralskyddsinstitut

Syftet är att ta tillvara betydande samordningsvinster. De båda myndigheterna har ett flertal beröringspunkter och en sammanläggning skulle innebära ett samlat grepp om tillsynsverksamheten inom både kärnteknisk och icke kärnteknisk verksamhet. I denna promemoria föreslås att Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion läggs samman till en ny myndighet. Syftet är att ta tillvara betydande samordningsvinster. De båda myndigheterna har ett flertal beröringspunkter och en sammanläggning skulle innebära ett samlat grepp om tillsynsverksamheten inom både kärnteknisk och icke kärnteknisk verksamhet. Avveckling av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion Dir. 2008:18. Publicerad 14 februari 2008 · Uppdaterad 02 SSI skall tillsammans med Statens kärnkraftinspektion (SKI) i särskild redovisning senast den 1 mars 2007 till regeringen (Utrikesdepartementet) lämna in en årsrapport som beskriver enskilda insatser som gjorts på verksamhetsområdet, förutom det som berör utvecklingssammarbetet genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), kostnader samt uppnådda resultat.
Timvikarie linköping

Statens stralskyddsinstitut

Statens Strålskyddsinstitut listed as SSI. Statens Förordning (2006:967) om ändring i förordningen (2006:524) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut.

5.
Solas propeller guideRikspolisstyrelsen meddelar, efter samråd med Statens strålskyddsinstitut och Statens räddningsverk, följande allmänna råd med stöd av 12 §.

lan Esti Kiirguskeskus (Estoninan Radiation Protection Centre, RPC) och Statens strålskyddsinstitut (SSI). Den finansierades via anslag från Estlands Miljöfond  In recent years, various bodies and committees of competent experts— (2009) SCENIHR, (2010) STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT – SSI (Sweden), (2010)  May 3, 2014 Radiation Protection, NSFS, Stockholm: Statens Strålskyddsinstitut , 2005, p. 175-178Conference paper, Published paper (Other academic)  Swedish Radiation Protection Authority (Statens strålskyddsinstitut). Mobile Telephony and Health. – A common approach for the Nordic competent authorities.