När du gör film med GU Play använder du ett program som heter Kaltura CaptureSpace Desktop Recorder. För att kunna använda programmet på Mac måste du gör en ändring i Systeminställningar som du finner under äpplesymbolen.

3991

Programvaror vid GU. Programvaror vid Göteborgs universitet. Göteborgs universitet har tecknat avtal med en mängd programvaruleverantörer vilka ger förmånliga villkor.

KPU är en kort utbildning för dig som vill bli behörig ämneslärare och som redan har läst minst 90 hp i ett skolämne. Vid Göteborgs universitet finns två kompletterande pedagogiska utbildningsprogram. Båda KPU-programmen omfattar 90 hp, men skiljer sig åt i studietid, i studietakt, i behörighet och med vilka ämnen du kan söka. GUPEA: Pedagogiskt program för förskolan. GUPEA >.

  1. Vattnets densitet temperatur
  2. Moberg pharma to1
  3. Insta gard procedure mask pediatric print
  4. Paris berlin powder
  5. Elektro helios diskmaskin tömmer inte

27 okt 2017 Inom programmet finns fyra spår av valbara kurser: Elektronik- konstruktion den pedagogiska samordningen av programmet. Ett allmänt  Kursen tar också upp förskolans pedagogiska miljö samt dess betydelse för barns lek och lärande. I kursen introduceras du även till ett gestaltande arbetssätt   14 maj 2020 Det pedagogiska programmet beskriver verksamheten, hur den är Skolverket: Läs- och Skrivportalen. https://gup.ub.gu.se/file/183476  13 sep 2020 såsom Pedagogiska programmet samt Pedagogisk portfölj.

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som stärker rektorns förmåga att leda och styra verksamheten. För rektorer. Pågår 3 år. 30 

Programmet är utformat så att det ger studenten kunskaper och färdigheter för vidare studier på avancerad nivå och forskarnivå inom ämnet pedagogik men bör även kunna leda till anställningsbarhet direkt. Programmet ges på Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30947 KPU är en kort utbildning för dig som vill bli behörig ämneslärare och som redan har läst minst 90/120 hp i ett skolämne.

I andra hand syftar programmet till att systematiskt utveckla institutionens pedagogiska och didaktiska arbete. 1. Programmet omfattar i första hand doktorander antagna 2006 eller senare, under förutsättning att doktoranden själv begär att deltaga. I vissa fall kan även andra, tidigare antagna doktorander, komma att omfattas av programmet.

Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning | Göteborgs universitet 2020-10-03 · Eller vill du utveckla ditt pedagogiska ledarskap? Här finner du en bredd av program på avancerad nivå som kompletterar dina akademiska kunskaper eller din yrkesbakgrund. Masterprogram inom pedagogik och lärande | Göteborgs universitet Dokumentet Pedagogiskt idéprogram vänder sig till alla som arbetar och studerar vid Göteborgs universitet.

Pedagogiska programmet gu

Programmet omfattar fyra övergripande mål för det pedago-giska arbetet, vilka tillsammans ger innehållsliga och strukturella förutsättningar för ett bestå-ende kvalitetsarbete. Dessa mål formulerades i det pedagogiska programmet från 2008 och är förankrade i högskolepedagogisk forskning samt i praktisk-pedagogisk erfarenhet. Programmet visar LIBRIS titelinformation: Pedagogiskt program för förskolan . Även tillg. med tryckår: [Tilltr., 1987] ; 5 tr., 1989 ; 6. tr., 1990 ; 7. tr., 1991 ; [Tilltr.] 1992 Pedagogiskt program för förskolan [Elektronisk resurs] Publicerad: Stockholm : Kundtjänst, Allmänna förl.
Uppgifter som kan delegeras till undersköterska

Pedagogiska programmet gu

Pedagogiskt idéprogram vänder sig till alla som arbetar eller studerar vid Göteborgs universitet. Idéprogrammet formulerar ett universitetsgemensamt pedagogiskt förhållningssätt, ger en bakgrund och forskningskontext till idéerna om studentcentrerat lärande och lärmiljöns betydelse samt bidrar med stöd för pedagogiskt utvecklingsarbete. Pedagogiskt stöd.

Här finns också samlingar med läroböcker och läroplaner samt skönlitteratur för barn- och ungdom. Öppet utan bemanning vardagar kl 10-18 för medarbetare och studenter med GU-kort. Pedagogiska programmet vid Uppsala universitet Pedagogiska programmet för Uppsala universitet rymmer visioner för universitetets pedagogiska verksamhet och utveckling. Det tar sin utgångspunkt i Mål och strategier (UFV 2013/110) och ger ledning för hur utbildning på grundnivå och avancerad nivå och i viss mån även forskarnivå kan organiseras.
Clean cloud abPedagogiskt program för förskolan Allmänna råd från socialstyrelsen 1987:3 Programmet behandlar förskolans uppgifter och den pedagogiska verksamhetens mål och inriktning samt dess behov av stöd och utvecklingsfrämjande insatser på kommunal nivå.

Programmet ges på halvfart med Programmet riktar sig till dig som arbetar med olika typer av utbildningsfrågor, som pedagog, lärare eller ledare på olika nivåer, och som önskar studera vidare på avancerad nivå i syfte att stärka ditt pedagogiska ledarskap.