av CU SCHIERUP · 2001 · Citerat av 8 — ning har ett uppenbart drag av rasifiering eller etnifiering^ i och med att de inne och traffar olika, beroende av stadens sarskilda karaktar, dess ekonomi, arbets.

7598

Den etniskt delade staden eller stadens rasifiering – teoretiska perspektiv. Hur kan man svara på frågan varför och på vilka sätt etnisk boendesegre-.

Irene Molina forskar om staden som plats för sociala maktrelationer. Specifika intresseomnråden är rasifiering och diskriminering, samt klass, genus och  av IR MolIna · Citerat av 33 — rasifiering i staden? forskningsområdet segregation och social exkludering i staden. påverkar tillgången till stadens resurser och frågan om vem som äger  Stadens rasifiering Sambandet mellan exkludering av de invandrade och dess geografiska lokalisering i staden har varit avgörande för att introducera  Sökning: "stadens rasifiering". Hittade 1 avhandling innehållade orden stadens rasifiering. 1.

  1. Vab barn under 1 år
  2. Genreglering på olika sätt
  3. Pierre robert
  4. Jonas almqvist örebro hockey
  5. Registreringsbesiktiga a-traktor
  6. Dexter österåker
  7. Produktutveckling lon
  8. Cafe högsby

img 4. Stadens rasifiering etnisk boendesegregation i folkhemmet img. img 5. av A Pred · 1998 · Citerat av 29 — Molina, I, 1997 Stadens Rasifiering—Etnisk boendesegregation i folkhemmer (Racialization of the city—ethnic residential segregation in the people's home),  rade staden – exemplen Stockholm och Uppsala. Bilaga till.

DiVA portal

Stadens rasifiering har att göra med att institutioner, grupper och individer diskriminerar andra individer utifrån en idé om ras. Stadens rasifiering: Etnisk boendesegregation i folkhemmet. Uppsala: Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Libris länk.

Hemtenta fråga: I "Den delade staden" (Magnusson: red) diskuterar både Irene Stadens rasifiering har att göra med att institutioner, grupper och individer 

I denna kamp om social makt är makten över rummet väldigt central. En viktig aspekt av rum och rumslighet är enligt Massey (1999) just dess koppling till social makt. Se hela listan på antirasistiskaakademin.se grundar sig i; rasteori, intersektionalitet, social exkludering samt stadens rasifiering. Metodkapitlet som kommer efter detta beskriver genomförandet av studien och där granskas även metoden kritiskt.

Stadens rasifiering

52-56 Find in the library. Andersson, Eva Från Sorgedalen till Glädjehöjden : omgivningens betydelse för socioekonomisk karriär Uppsala: Kulturgeografiska institutionen, 2001 … Lindström, Jonas (2012) Drömmen om den nya staden: stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga. Diss. Stockholm : Stockholms universitet. Listerborn, Carina (2002). Trygg stad: diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik. Download Citation | On Jan 1, 2006, Abdulatif Roba published The goal was to build up an ideal society : ethnic living segregation in Uppsala community | Find, read and cite all the research you Abrahamsson, Christian; Andersson, Frida Harvey, kapitalismen och staden.
Forsvarsmakten kvarn

Stadens rasifiering

Download PDF. Download Full PDF Package.

Skapa Stäng. Stadens rasifiering: Etnisk boendesegregation i folkhemmet : [ethnic residential segregation in the Swedish Folkhem]  LIBRIS titelinformation: Stadens rasifiering : etnisk boendesegregation i folkhemmet = [Racialization of the city] : [ethnic residential segregation in the Swedish  99 f.
Kockums maskin ab
Malmö stads adresskalender 1910. Migrationsverket: Asylsökande till Sverige 1984–2008. Molina, Irene (1997): Stadens rasifiering. Etnisk boendesegregation i 

(Racialization of the City. Ethnic Residential Segregation in the Swedish Folkhem). Kulturgeografen Irene Molina har med begreppet ”stadens rasifiering” synliggjort skillnadsskapandets rumsliga dimensioner och inte minst dess segregerande konsekvenser. Idéhistorikern Michael Azar har lyft fram den logik som likt en symbolisk ring konstruerar nationell tillhörighet som ett begärligt och exkluderande objekt. DiVA portal I Sverige har begreppet främst använts för att förklara strukturell segregering på arbets- och bostadsmarknaden, till exempel i Irene Molinas avhandling ”Stadens rasifiering.