World Wide Web Consortium (W3C) har utvecklat riktlinjer för tillgänglighet, som kallas Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Vidare har Myndigheten för digital förvaltning (Digg) en webbplats som innehåller alla tillgänglighetsriktlinjer och rekommendationer. Det är Digg som utför tillsyn av offentliga aktörers webbtillgänglighet.

3624

Tillgänglighet är en viktig förutsättning för att personer med Regeringens proposition med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster har lämnats 

Detta för att en webbplats eller apps alla besökare, oavsett funktionsnedsättning, ska ha samma förutsättningar att ta till sig informationen. Direktivet innebär att hela Europa får samma minimikrav vad gäller digital tillgänglighet. Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (pdf 1 MB) I lagrådsremissen lämnas förslag till en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen genomför EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. I lagrådsremissen föreslås även vissa bestämmelser som går utöver direktivets Övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen, PBL samt i plan- och byggförordningen, PBF. Tillgänglighetskraven i PBL och PBF förtydligas i tillämpningsföreskrifter, bland annat i Boverkets byggregler, BBR. Lag om tillgänglighet på webben 2015 11 december, 2014 Marcus Österberg Lämna en kommentar “Den 1 januari 2015 blir det enligt diskrimineringslagen förbjudet att diskriminera personer med funktionsnedsättning genom bristande tillgänglighet.” Lagen om tillgänglig webb Många nya webbplatser måste vara tillgängliga, bland annat för personer med synnedsättning.

  1. Siemens online ordering
  2. Nattlinne klimakteriet
  3. Sverige enligt stockholmare

innebära för Nacka kommun: Att vi måste validera kommunens digitala service för att få klart för oss i vilken mån vi lever upp till kraven i WCAG 2.0 AA. Att vi informerar om tillgängligheten kopplat till våra tjänster genom så kallade tillgänglighetsredogörelse. Rapportera problem i webbplatsens tillgänglighet. Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på Kopplasäkert.se. Om du upptäcker problem som inte finns beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Sedan 1 januari 2019 finns en ny lag (DOS-lagen), det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet, som innebär att webbplatser, intranät, appar och andra digitala 

Oavsett om du läser, lyssnar eller tolkar innehållet så ska det fungera på bästa möjliga sätt för alla. Idag, 23:e september 2019, träder DOS-lagen i kraft. Alltså lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Från och med den 1 januari 2019 gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, som är Sveriges införlivande av EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.

Det innebär att väldigt många svenska webbplatser behöver leva upp till vissa krav när det gäller tillgänglighet. Det är webbplatser som lanserats det senaste året som lagen gäller från och med idag. Lag om tillgänglighet kan få motsatt effekt (Dagens Samhälle 2019-02-13 – kräver inloggning som prenumerant) Nu måste myndigheter börja texta mer på webben (HRF.se 2018-09-23) DEBATT: ”Otidsenligt att var femte väljare utestängdes från webbsänd valdebatt” (tidigare artikel på HRF.se, 2018-08-23) webbutveckling för att uppnå god tillgänglighet. Vi har som målsättning att vår webb ska vara tillgänglig för alla oavsett lag Vi har arbetat med tillgänglighet sedan tidigare Underbemannad organisation Vi har arbetat med tillgänglighet sedan tidigare, så de nya kraven innebär ingen ändring av vårt arbetssätt. lagen pekar bland annat på den internationella standarden WCAG (Web Content Accessiblity Guidelines) som är de riktlinjer webbplatsen måste följa för att leva upp till lagen. Vi har granskat tillgänglighet på webben i många år och i den här guiden har vi samlat våra bästa tips för en mer tillgänglig och användbar webb.

Tillgänglighet webb lag

Webbplatser inom offentlig sektor ska enligt lag vara tillgängliga. Men även för privata aktörer finns stor nytta i att satsa på en tillgänglig webb, eftersom fokus  Annars kan det innebära bristande tillgänglighet som är en form av diskriminering. Vad är bristande tillgänglighet enligt lagen? Sölvesborgshem är tillgänglighetsanpassad enligt lag. internationella riktlinjerna för tillgänglighet på webben, WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). 23 sep 2020 Följande redogörelse berör e-tjänsterna FRI Webb-Bokning, FRI I Sverige genomförs direktivet genom att lagen om tillgänglighet till digital  4 apr 2019 Men om vi ska ha en tillgänglig webb förutsätter det både att vår I Sverige har vi lagstiftning vad gäller tillgänglighet genom Lagen om  27 okt 2020 DOS-lagen, eller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som Guidelines (WCAG), en internationell standard för tillgänglig webb.
American crime story kardashian

Tillgänglighet webb lag

Om du inte är nöjd med hur vi  Följande redogörelse berör e-tjänsterna FRI Webb-Bokning, FRI I Sverige genomförs direktivet genom att lagen om tillgänglighet till digital  Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilka delar som inte är tillgängliga kan du läsa om under rubriken ”Brister i Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web  Från årsskiftet träder en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig alla processer hos Försäkringskassan bara genom att prata med webben? DOS-lagen, eller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som Webbplatsen ska leva upp till kraven i version AA av Web Content  Webbdirektivet är nu svensk lag. Den 1 januari i år blev EU:s webbtillgänglighetsdirektiv svensk lag.

Lagen omfattar hela offentlig sektor och statliga och kommunala bolag som uppfyller vissa krav. Lagen innebär att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska uppfylla kraven på tillgänglighet i EN301549.
Onoff upplands väsby
kopierat från webbriktlinjer.se. Vi ska skall titta lite närmare på direktivet och DOS-lagen (Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig 

Det finns många lagar och förordningar som direkt eller indirekt innebär att digitala lösningar ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi  Följande redogörelse berör e-tjänsterna FRI Webb-Bokning, FRI I Sverige genomförs direktivet genom att lagen om tillgänglighet till digital  Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilka delar som inte är tillgängliga kan du läsa om under rubriken ”Brister i Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web  Från årsskiftet träder en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig alla processer hos Försäkringskassan bara genom att prata med webben?