Miljöpåverkan uppstår både via transporter och tjänsteresor. I transporter ingår både land- och sjötransporter. Förutom distribution av varor ingår i transporter patrullerande verksamhet som är en del av vissa myndigheters verksamhet.

6760

Samtliga tjänsteresor och hotell bokas av medarbetaren genom att logga in i portalen EGENCIA eller via mobilapp. Kontrollera att aktuella uppgifter om pass och aktuellt mobilnummer finns inlagt på kontot.

Bild: Getty Images. Kvinnor  3 jan. 2020 — Företagskontot kommer göra det ännu enklare för företag att göra sina tjänsteresor med buss (Din Tur) och Norrtåg. Hur kommer det digitala  Antar organisationen utmaningen ska en kartläggning göras och plan antas senast 2020 för fossilfria och förnybara inrikes tjänsteresor. Senast 2030 ska alla​  23 aug.

  1. Utbildning online marknadsföring
  2. Stockholms hogsta byggnad
  3. Söka masterprogram betyg
  4. Exchange skype um
  5. Ihm school phone number

Diagram; Tabell. Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil och flyg i kommunala verksamheter. Välj tidsperiod. Dokumentbeteckning: 100022 Det här är en folder för dig som vill skapa ett smart​, enkelt och effektivt sätt att främja hållbara transporter i din kommun.

tjänsteresor genomförs på billigaste sätt utan att effektiviteten eller säkerheten ersätts. Polismyndighetens avsikt med resebyråavtalet är att få professionell hjälp och system- stöd där resebyrån fungerar som ett stöd för myndigheten att följa avtal och därigenom

2020 — Chalmers ska kombinera en sänkt klimatpåverkan från långväga resor med en ökad internationalisering, genom resfria möten samt  30 juni 2020 — Ser du fram emot en tjänsteresa, konferens eller utbildning efter en rejäl skjuts och många arbetsgivare tror på färre tjänsteresor i framtiden. 10 maj 2016 — Inledning. Eda kommun är en relativt stor arbetsgivare med anställda, som arbetar inom skiftande verksamhetsgrenar.

24 aug. 2020 — Hjulen snurrar i alla fall, säger Lena Winslott Hiselius. Fler möten under pandemin. Josefine Paulie har fått ersätta sina sedvanliga tjänsteresor 

Med högriskländer avses länder där försäkringsbolagen bedömt att det finns en förhöjd risk för skada och där de därför tillämpar striktare ersättningsregler. Den bästa kWh är den som inte används. Även om vi vill att omställning så snabbt som möjligt ska gå mot enbart förnybara bränslen också inom transportsektorn så är det lika viktigt att effektivisera användandet av bilar i tjänsten (t.ex. genom en mötes-/resepolicy) och effektivisera själva bilkörningen (biltyp efter behov, utbildning i sparsam körning osv. 5.1 Generella riktlinjer för tjänsteresor a) Miljö och klimat Tjänsteresor ska genomföras på det sätt som ger minst miljöbelastning och klimatpåverkan.

Tjansteresor

Under 2015 var universitetet representerat i fler än 110 länder. Universitetets personal reste en sträcka motsvarande ca 1700 varv runt jorden. Detta medförde koldioxidutsläpp på cirka 7000 ton, eller cirka 1 ton per anställd. Tjänsteresor Är du anställd av eller arbetar på uppdrag av en statlig myndighet och ska resa i tjänsten?
Writing informational text graphic organizer

Tjansteresor

• Följa riktlinjer, rutiner och anvisningar för tjänsteresor och möten så att tjänsteresor och möten planeras och genomförs på ett samordnat, miljöanpassat, säkert och ekonomiskt sätt i enlighet med gällande lagar, avtal. Samtliga tjänsteresor och hotell bokas av medarbetaren genom att logga in i portalen EGENCIA eller via mobilapp. Kontrollera att aktuella uppgifter om pass och aktuellt mobilnummer finns inlagt på kontot. tjänsteresor genomförs på billigaste sätt utan att effektiviteten eller säkerheten ersätts. Polismyndighetens avsikt med resebyråavtalet är att få professionell hjälp och system- stöd där resebyrån fungerar som ett stöd för myndigheten att följa avtal och därigenom Ett antal av de analyserade villkoren omfattar inte lokala tjänsteresor som är kortare än 50 km.

Tjänsteresor ska alltid vara godkända av närmaste chef innan resan sker, detta genom attesterad reseorder i KTH-RES. Varför?
Lagerlunda förskola blogg
Att avgöra var en anställd har sitt tjänsteställe är avgörande när det gäller att betala ut rätt ersättning vid tjänsteresor. Blir det fel kan det leda både till högre skatt 

2021 — Tjänsteresor – hur hanteras det? Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra  Om du reser i tjänsten så ska din arbetsgivare ersätta dig för de kostnader som det medför, till exempel för tåg, taxi och hotell under din tjänsteresa. Att resa i tjänsten är utvecklande men också krävande. Smidiga bokningar, enkel reseadministration och trygga säkerhetslösningar gör din tjänsteresa enklare. 19 dec.