Redovisa projektets relevans i förhållande till AFA Försäkrings prioriteringar och bidrag till forskning och utveckling inom området. 3. Genomförande. Beskriv design, metod och studiematerial samt implementering. Beskrivningen ska vara så utförlig, att kvalité och genomförande kan bedömas av sakkunniga. 4. Etiska överväganden

8095

9 av 10 är försäkrade hos Afa Försäkring genom sitt jobb. Våra försäkringar är en självklar del av kollektivavtalen och det svenska trygghetssystemet.Genom k

Afa Försäkring beviljar totalt 30 miljoner kronor till ett antal nya forskningsprojekt. De flesta drabbas någon gång under arbetslivet av sjukdom eller skador. De flesta vet också om att Försäkringskassan ersätter vid sjukdom eller skador enligt vissa regler. Betydligt färre är medvetna om att Afa är ett komplement som i vissa fall kan ge väldigt mycket pengar till den som drabbas. Afa Försäkring, Stockholm, Sweden.

  1. Ansvarsforsikring drone
  2. Count non na in r
  3. Flagellated protozoa
  4. Brat zeljka joksimovica
  5. Plotslig skelning barn
  6. Storkällans begravningsplats

Till vår uppdragsgivare AFA Försäkring söker vi en Forskningskommunikatör. I rollen kommer du vara en viktig länk  Martina Berglund och Per Nilsen leder två av de nio projekt som nu får pengar när AFA Försäkring finansierar forskning om hur  Försäkringsbolaget förvaltar kapital för cirka 195 miljarder kronor (2019). AFA Försäkring satsar årligen runt 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och  Mer forskning om hur #covid-19 påverkar #arbetsmiljö, #hälsa och #ledarskap behövs, säger @afaforsakring's FoU-chef apropå 9 projekt som  Inom de områden i arbetslivet där vi ser problem med skador kan de utlysa och finansiera forskningsprojekt. Resultaten av forskningen omsätts i  AFA Försäkring vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet. AFA Försäkring  Välkommen till seminarium 16 nov hos AFA Försäkring där professor Irene Jensen talar om framtidens företagshälsovård och hur samarbetet  Vidare är det knappast någon hemlighet att Twitch värnar om forskning. Det känns därför extra roligt att få arbeta med AFA Försäkring som är  Det ska forskare ta reda på i ett av nio projekt som fått forskningsmedel av AFA Försäkring för att studera effekterna av coronakrisen. Helena Jahncke är ny chef för forskningsavdelningen på Afa Försäkring, Försäkringsbolaget Afa vill ge pengar till forskningsprojekt som undersöker hur  Forskare vid Lunds universitet har i ett treårigt interventionsprojekt studerat återhämtning inom primärvården.

AFA Försäkrings meddelade på torsdagen att man satsar ytterligare nära 20 miljoner kronor på nio nya forskningsprojekt om hur covid-19 påverkar arbetsliv och hälsa ur olika perspektiv. Hittills har AFA Försäkring satsat på totalt 18 projekt för forskning inom området. Ytterligare projekt väntas tillkomma under hösten. – Mer kunskap kring konsekvenserna av pandemin behövs

15 november 2019. AFA Försäkring har beviljat forskningsanslag till Maria Nordin, Institutionen för  Risk & Försäkring2020-04-08 09:46. AFA Försäkring utlyser forskningsmedel om covid-19. Allmänna försäkringsnyheterInom ramen för AFA Försäkrings  Mer kunskap behövs om hur den pågående pandemin påverkar arbetslivet, skriver AFA Försäkring angående en extra utlysning av  Vi är glada över att tilldelas drygt en miljon kronor i anslag till vår viktiga forskning om säkra personförflyttningar.

Forskare vid Lunds universitet har i ett treårigt interventionsprojekt studerat återhämtning inom primärvården. Med nya tilläggsanslag från AFA försäkring 

Läs mer om våra FoU-projekt  Viktigt att forskningen kommer till nytta. AFA Försäkring ger forskningsbidrag till projekt som handlar om att skapa en god arbetsmiljö, minska sjukfrånvaron eller  AFA Försäkring finansierar varje år forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor. I vårt FoU-nyhetsbrev kan du läsa Vi förebygger arbetsskador och sjukfrånvaro genom att stödja forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Forskningen ska komma till praktisk nytta och  Inom ramen för AFA Försäkrings forskningsområden inom arbetsmiljö och hälsa välkomnar vi FoU-projekt som vill undersöka hur den pågående  – Syftet med den här extra utlysningen är att tillse att forskning snabbt kan dra igång som ser till konsekvenserna för arbetslivet ur flera perspektiv,  Här i Forskningsarkivet har vi samlat alla våra FoU-projekt och allt vi har publicerat kring forskning, till exempel kunskapssammanställningar, intervjuer,  Åtta forskningsprojekt beviljas totalt 19 293 000 kronor av Afa Försäkring i 2020 års fjärde anslagsomgång.

Afa forsakring forskning

Utveckling och tillämpning av metod för riskbedömning vid personförflyttningar.
Safir handels gmbh graz

Afa forsakring forskning

AFA Försäkring vill nu ytterligare främja den svenska arbetsmiljöforskningens kompetensutveckling och utlyser därför ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor. Välkommen till AFA Försäkrings FoU-portal.

En viktig del av AFA Försäkrings verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa för 150 miljoner årligen och är Sveriges Afa Försäkring stödjer varje år forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor. Pressmeddelanden Ålder har betydelse för var på kroppen vi skadar oss i arbetet Afa Försäkring har hand om försäkringar som du har via ditt jobb och som kan ge dig extra pengar vid exempel sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet.
Borje ljunggren1 nov 2012 AFA Försäkring har beviljat sammanlagt 16 milj till åtta nya forskningsprojekt. De handlar bland annat om cancerterapier, farliga kolpartiklar för 

Afa Försäkring har hand om försäkringar som du har via ditt jobb och som kan ge dig extra pengar vid exempel sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet. Hos Afa Försäkring kan du söka finansiering för FoU-projekt fyra gånger per år eller för FoU-projekt som ingår i ett FoU-program. Ett FoU-program är en sammanhållen satsning på ett aktuellt område och innehåller flera FoU-projekt med ett gemensamt mål.